LTS 0867 || 1979
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 21.12.1994 BCS X Orientrot-Lichtgrau
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 05.06.2003 BCS X Verkehrsrot