LTS 0433 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 01.10.2002 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 15.03.2010 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Nürnberg Rangierbahnhof Verl. 14.03.2017 NNR9 Verkehrsrot