LTS 0624 || 1976
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 04.04.2008 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Kornwestheim, Rangierbahnhof Verl. 31.03.2015 TK9 Verkehrsrot
- DB Werkstatt Nürnberg, Rangierbahnhof Verl. 25.03.2016 NNR9 Verkehrsrot