LTS 0600 || 1976
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 29.05.2000 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Seddin Verl. 29.05.2008 BSE Verkehrsrot