LTS 0498 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 25.05.2001 BCS X Verkehrsrot
- DB Werkstatt Magdeburg-Rothensee 23.05.2009 LMR Verkehrsrot