LTS 0452 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 10.07.2008 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 23.09.2016 BCS X Orientrot-Lichtgrau